Usuelu arendamine Nõmmel, Manfred von Glehn

Nikolai von Glehni poeg Manfred leidis omakorda kutsumuse Nõmme usuelu edendamises ning tegi seda üpris aktiivselt. Juba 1893. aastal asutas ta Jälgimäe baptistikoguduse, oli selle esimene vanem ja jutlustaja. Kümme aastat hiljem, 1903 jätkati tegevust Nõmmel praegusel Puuvilja tänaval endise mehaanikatöökoja ruumes.

1904. aastal loodi Nõmme vennastekogudus. Esimene jutlustaja oli Märt Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Koguduse (EELK) tulevase peapiiskopi isa. Peavarju saadi endises Glehni valukuuris. Samas hoones hakati järgmisel aastal pidama ka luterlikke jumalateenistusi. 1913. aastal kinkis Manfred von Glehn need äpardunud tööstuse mälestusmärgid koos kruntidega kogudustele. Samal aastal kinkis ta krundi ka Nõmme õigeusklikele.