Nõmme hariduselu ajatelg

 • 1900

  Glehni asutatud kool oma töötajate lastele Tallinna Magasini tänaval

 • 1906

  Glehni kool viidi üle Nõmme keskusesse, alul Männi ja Raudtee tänava nurgale (praeguse Nõmme põhikooli vastu) ning seejärel Pärnu maanteele

 • 1908

  Kevadel kool suleti ja avati sama aasta sügisel juba III järgu kroonu algkoolina nn Sakkeuse majas Pärnu maantee ja Raudtee tänava nurgal, õppetöö vene keeles

 • 1912

  Kool reorganiseeriti kõrgemaks kroonualgkooliks, kolis Glehni endisesse vorstivabrikusse Pärnu maanteel

 • 1917

  Oktoobris kroonualgkool suleti ning korraldati ümber avalikuks algkooliks

 • 1918

  Trummeri 4-klassiline erakool, õppetöö saksa keeles (saksa okupatsiooni aeg)

 • 1921

  1. augustil asutati Nõmme Vene Eraalgkool, paiknes eramajas Pärnu maantee ääres

 • 1922

  31. augustil asuti Nõmme Saksa Avalik Algkool, asus algselt Raudtee ja Männi tänava nurgal. 1932. aastal valmis samal krundil uus hoone (arhitekt Robert Natus)

 • 1927

  Loodi teine algkool ja üks abialgkool

 • 1928

  15. märtsil asutati Nõmme Tööstuslik Täienduskool (noorte kutseõpe), Hiiu algkoolis

 • 1929

  Laiendati tavaliseks algkooliks, koolide üksteisest eraldamiseks pandi neile numbrid – I, II ja III

 • 1929

  Septembris kolisid Nõmme Linna I ja II algkool vastvalminud Hiiu koolimajja (arhitekt Tõnis Mihkelson), III algkool jäi endisesse asupaika Pärnu maanteel

 • 1929

  11. augustil asutati Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool, töötas humanitaargümnaasiumi kava järgi. Asus vastvalminud Hiiu algkooli majas

 • 1930

  1. augustil Nõmme Linna Ühisgümnaasium (üldtüübiline 5-klassiline keskkool)

 • 1931

  Sügisel I ja II kool ühendati Hiiu algkooliks ja III kool nimetati Nõmme algkooliks

 • 1932

  Avati Kivimäe kool, sinna suunati osa õpilasi Hiiu algkoolist

 • 1935

  Avati Rahumäe kool, sinna suundus Nõmme algkool täies koosseisus

 • 1938

  Sügisel asutati Nõmme Linna Erareaalkool (3-aastase õppekavaga)

 • 1939

  5. septembril avati Nõmme gümnaasium