Apteegid

Kõrvuti sanatooriumis pakutava ravikuuriga vajasid nii suvitajad kui ka kohalik elanikkond igapäevast tohterdamist ning ravimeid selle läbiviimiseks. Esimene katse avada Nõmmel apteek pärineb juba 1899. aasta kevadest, kui proviisor R. Runge andis sellekohase avalduse kubernerile. Taotlust ei rahuldatud, küllap leiti Nõmme selleks liiga väike koht olevat. Möödus kolm aastat ja Tõnismäe apteegi omanik Bernhard Linde esines omapoolse avaldusega. Seekord lisas taotleja oma eesmärkide selgitamiseks elanike kollektiivse palvekirja ning Nikolai von Glehni toetava kaaskirja. See mõju: palve rahuldati ja 1903. aastal avati uksed. Täpne asukoht pole kahjuks teada. Arvatavasti oli see kuskil raudteejaama läheduses, praeguses Mai või Jaama tänavas.  Teada on aga, et äri eriti hästi ei läinud. Seepeale tegi omanik avalduse muuta apteek vaid suvekuudel töötavaks, siis oli ka potentsiaalseid abivajajaid rohkem. Seekord avaldust ei rahuldatud ja 1904. aasta sügisel suleti uksed.

Nüüd oli vahe juba märksa pikem. Nõmme elu elavnemine ja alalise elanikkonna kasv kümnendi lõpul tingis uue katse. 1910. aastal esitas proviisor Arnold Trossin avalduse kubernerile ja sama aasta 31. mail saabus jaatav vastus. Sellest ajast on Nõmmel pidevalt olnud oma apteek. Tänavat, kus asuti, hakati peagi kutsuma Apteegi  (praegu Mai) tänavaks. Apteeki aga omaniku järgi Trossini apteegiks. Peale Nõmme linnaks saamist 1926. aastal, tekkis vajadus asutada ka linnaapteek. Elanikkond oli võrreldes 1910. aastaga mitmekordistunud ning üks apteek ei suutnud enam rahuldada kasvavaid vajadusi.

Mõte sai teoks 22. detsembril 1927. Esimeseks asukohaks oli hoone Pärnu mnt. ja Männi tänava nurgal, kus tol ajal paiknes ka linnavalitsus. Juba esimesel tegevusaastal tõusis retseptide arv üle 18 000, läbimüük lähenes 1940. aastal 50 000 kroonile. 1933. aasta 1. mail kolis apteek Nõmme keskusse, majja, kus asub tänapäevani. Apteegi proviisor-juhataja oli esimestel tegevusaastatel Aleksander Planken, 1936. aastast aga Heinrich Tekkel. Siinkohal peab mainima veel üht äriettevõtet, mis oma asukohalt ja orientatsioonilt tihedalt seotud eelnevaga.  Nimelt avati 1933. aasta juulis Nõmme Linna Rohu- ja Värvikauplus, kus peale värvide ja kosmeetika müüdi ka mitmesuguseid drooge ja meditsiiniinstrumente: prille, kraadiklaase jms. Ka juhataja oli linnaapteegiga ühine.

Linnaapteek ja selle personal 1933. aastal.

14. mail 1940. aastal  avati Nõmmel veel kolmas apteek, mille omanikuks ja ühtlasi proviisoriks oli farmaatsiadoktor Hugo Salasoo, hilisema Eesti arhiivi Austraalias asutaja. Apteek asus tolleaegsel aadressil Pärnu maantee 245  (praegu 393).