Nõmme lõbustus- ja raviasutused

Nõmme – aasta läbi kuurort! Nii reklaamiti meie kodulinna aastakümneid tagasi ja nii oldi tema peale harjutud vaatama alates raudteejaama asutamisest 1872. aastal. Esiteks muidugi looduslikud tingimused. Mustamäe nõlv, mis kaitses põhjatuulte eest, kuiv kanarbikune liivapinnas ning männimets. Kõik see oli puhta ja kuiva kliima aluseks.

Nõmme tekkis metslinnana, kus majad-suvilad paiknesid vabas planeeringus metsa all. Hoonestamata alad olid automaatselt puistud ja mingeid kunstlikult rajatud parke polnud esialgu vaja. Siiski hoolitses Nikolai von Glehn Nõmme looduskeskkonna säilimise eest nõudes ehitajatelt iga mahavõetud puu asemele uue istutamist. Tema oli ka see, kes esimesena pargiplaneerimisega tegelema hakkas. Esialgu oli see siiski vaid ühe inimese huvi, mitte veel tungiv vajadus.

Niisugune oli Nõmme kui kuurordi looduslik pool. Teise ja väga mitmekülgse osa moodustas puhkemajandus, teenindusvõrk, mis selle kuurordi ligitõmbavust ja puhkajate mugavusi pidi suurendama.