Von Glehni pärand tänapäeval

 • 1962 - 1966

  Pargitorni ümberehitus Tähetorniks

 • 1965 - 1977

  Glehni lossi taastamine

 • 1989 - 2005

  Glehnide rahula taastamine

 • 1990

  Kalevipoja kuju taastamine

 • 2005 - 2006

  Palmimaja konserveerimine

 • 2006

  Mälestuskivi Jälgimäe mõisa

 • 2007

  Pritsimaja tornist Glehni lemmikkoraali „Ärgake, nii vahid hüüdvad“ mängimine

 • 2008

  Koorilaul „Seie saagu linn”

 • 2011

  Nikloai von Glehni mälestussammas Nõmmel

 • 2012

  Taastati kotka kuju Glehni lossi tornis