Glehni pärand – Glehni perekonna rahula taastamine

Laulev revolutsioon, Eesti taasiseseisvumine ning Nõmme linnaosa loomine tõi uusi tuuli ka suhtumisse Glehni pärandisse. 7. jaanuaril 1988 taastati tema poolt loodud Nõmme Heakorra Selts. Seltsi üheks esimeseks tööks oli Glehni perekonna matuseplatsi korrastamine Vana-Mustamäel. 1989. aasta kevadel paigutati säilinud kivialusele rist, järgmisel aastal puhastati mälestusmärki ümbritsevaid tiike ning raiuti maha võsa. Heakorratalguid on seal korraldatud hiljemgi.

2005. aastal tegi Glehni perekonna rahula läbi uuenduskuuri: puhastati tiigid, remonditi sillad, alus sai uue risti. Kogu ala kujundati pargiks, rajati kõnniteed, paigaldati istepingid ning infotahvel.

Foto rahulast tänapäeval.