Glehni pärand – loss ja selle taastamine

1960. aastatel kerkisid Nõmme naabrusse Mustamäe nõlva alla Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) hooned. Kõrgkool pööras peagi pilgu Glehni lossile, varemeis seisvale väga omapärase arhitektuuriga hoonele. 1965. aastal käis TPI akadeemiline meeskoor välja mõtte vana loss taastada ning võtta kasutusele üliõpilasklubina. Järgmisel aastal korraldati arhitektide liidus konkurss rekonstrueerimisprojekti saamiseks. Tingimused olid võrdlemisi ranged: tuli säilitada lossi enam-vähem endine välisilme.

Võitjaks tunnistati arhitektide Arpad Andrelleri ja Jüri Jaama võistlustöö, mis saigi hilisema projekteerimise aluseks. Täielikult säilitas esialgse ilme hoone pea(lõuna)fassaad. Ehitusliku osa kavandas TPI professor Ülo Tärno. Tegutseti peamiselt talgukorras ja tööd venisid seetõttu üle kümne aasta. TPI Taidlejate Maja avati kasutamiseks 24. märtsil 1977. aastal, vastavalt tolleaegsetele nõukogude tavadele peeti nime Glehni loss ametlikuks kasutamiseks iganenuks ja sobimatuks. Rahvas muidugi niimoodi ei arvanud.

Taastatud Glehni loss.