Glehni pärand – traditsioonid

Teisena taaselustati traditsioon mängida jõulupühade eel pritsimaja tornist Glehni lemmikkoraali „Ärgake, nii vahid hüüdvad”. Niisuguse tingimuse esitas vanahärra ise kui 1913.a. kinkis pillid Nõmme tuletõrjele.

Kuna Nõmmel pole enam ammu tuletõrje orkestrit, valiti mälestuse elustajaks Nõmme Muusikakooli vastav kollektiiv. Enne seda tuli aga ka nende pillivarusid uuendada-täiendada, et vana traditsioon saaks ka ajalooliselt analoogse tähenduse ja kõla – pillide kinkimise näol. Eraisikute ning organisatsioonide toel sai ligi 80 tuhat krooni maksnud annetus teoks. 22. detsembril 2007. aastal, just jõulupühade hakul, sai üritus rohkete nõmmelaste osavõtul teoks. Nüüdseks on Nõmme Rotary Klubi eesvõttel paigaldatud pritsimaja torni heliseadmed ning Glehni lemmikmeloodiat saab kuulata igal päeval kell 12.00.