Pöördeline 1940

1940. aastaks oli Nõmme elanikkond kasvanud 22 000-ni. Nõmme oli väljakujunenud linn oma infrastruktuuri ning hästi funktsioneeriva omavalitsusega. Siin ei puudunud midagi, mis ühel linnal olema pidi: oma teater, raadiojaam, ajaleht, muuseum, kaubandus-teenindus.  Puudus vaid suurtööstus ja sellega kaasnev proletariaat. Nõmme oma elanike sotsiaalse kooslusega ei pakkunud uuele võimule mingit tuge. See asjaolu saigi meie kodulinnale pärast 1940. aasta juunipööret saatuslikuks.

Ei ole siis ka imestada, et Nõmme omavalitsuse likvideerimine võeti ühe esimese aktsioonina ette juba mõni nädal peale seadusliku riigikorra kukutamist. Vastav valitsuse määrus ilmus 27. juulil 1940. aastal, kaks päeva hiljem vormistati Nõmme liitmine Tallinnaga ka üleandmisaktiga.

Üks Eesti Linnade Liidu asutajaliikmetest lakkas olemast.