Karl Lall – Nõmme postiametnik

Karl Lall sündis 4. mail 1885 Tartumaal Jõgeva vallas. Tema õpingute kohta andmeid säilinud ei ole. Töötas ta aastaid kodukandi postiasutustes,  jõudes 1921. aastal Jõgeva postkontori ülema abi kohale.

1. novembrist 1921 määrati K. Lall Nõmme postkontori ülemaks. Algas tema pikk ja viljakas töö meie kodulinna postiteeninduse edendamisel. Alevi postkontor asus tol ajal “torniga majas” Jaama 14. Nõmme oli kiiresti arenev ja suurenev asum, sellega pidi sammu pidama ka postiteenindus. Parandamaks selle teenuse kättesaadavust avati juba 1925. aasta septembris-oktoobris uued postiagentuurid Liiva ja Pääsküla jaamas. 1932 jaanuaris lisandusid analoogsed Rahumäel, Hiiul ja Kivimäel. Need viimased küll postitöötlusega ei tegelenud, vaid saatsid korrespondentsi edasi Nõmmele. Uued agentuurid allusid Nõmme postkontorile, viimane aga otse vabariigi postivalitsusele. 1926. aastas laienes ka posti kojukanne üle terve Nõmme. Varem pidid “äärealad” nagu Rahumäe, Kivimäe ja Pääsküla ise käima keskuses posti järel. 15. oktoobril 1930 kolis postkontor vastavatud uude Nõmme jaamahoonesse. Siia said ruumid ka telegraaf ning telefoni keskjaam.

K. Lall oli 1925 – 1926 alevi- ja 1926 – 1930 linnavolikogu liige. 1927 – 1928 oli ta valitud Nõmme linnanõuniku kohale. Selles ametis tuli tal suunata noore linna infrastruktuuri ümberkujundamist vastavalt uuele staatusele.

Igapäevasel tööle lisandus hulk seltskondlikke kohustusi. K. Lall oli seotud kõigi kohalike majandusasutustega – ta oli tarvitajate ühistu “Tulu” juhatuse liige, Nõmme Kindlustuse Seltsi ja Majaomanike Panga nõukogu liige.  Juhtivalt oli K. Lall tegev Nõmme suurimas organisatsioonis, Nõmme Majaomanike Seltsis, kus tema juhtida oli Hiiu osakond.

Teenete eest postiteenistuse arendamisel autasustati K. Lalli 1938 Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Samal aastal tabas teda raske löök – ainukese tütre ootamatu surm. Suutmata sellest toibuda, lahkus ta oma kõrgest ametist ning naases Jõgevale, kus töötas postiametnikuna. Saatus oli talle siiski määranud surra Nõmmel. Olles siin sõjapaos, lahkus ta elust 3. septembril 1944.

K. Lalli põrm maeti Hiiu-Rahu kalmistule oma tütre kõrvale.