Christfried Oja

Christfried Oja sündis 5 mail 1885 Kose-Uemõisas , mis tol ajal kandis nime Neuenhof. Tema isa Siim Hoia oli välja rännanud Hiiumaalt, perenimi muudeti hiljem suupärasemad Ojaks. C. Oja õpingutest ja elust tsaariajal on teavet vähe. Teada on, et elutee viis ta tööotsingutele Venemaale, näiteks 1910 aastal on märgitud tema elukohaks Moskva.

1920 aastal opteerus ta, nagu paljud eestlased,  kodumaale ning 1921. aastal asus Nõmmele, kus omandas uhke torniga villa Õie 17. Erika Auliku raamatus Viru tänav ja teised (Varrak 2004) kannab see maja nime  Õiela. 1930 aastatel müüs C. Oja  maja Puhkide perekonnale..

Neil aastail sukeldus C. Oja aktiivselt kohaliku omavalitsuse tegemistesse. Detsembris 1923 valiti ta Nõmme alevi volikokku majaomanike nimekirjas. Majaomanikud usaldasid talle ka uue ameti – Christfried Oja oli Nõmme alevivanem 25. jaanuarist 1924 kuni 12. juunini 1925. Ta võttis ameti üle Johannes Lindemannilt, kes hiljem, aastatel 1927 – 1934 oli Nõmme järjekorras teine  linnapea ning andis „teatepulga“ üle Alfred Lukinile. Viimasest sai järgmisel aastal Nõmme esimene linnapea. C. Oja oli oma ametipostil ajal kui toimus Nõmme tormiline areng. Igal aastal lisandus paarsada uut elumaja, avati uued postiagentuurid Pääsküla ja Liiva jaamas.   Tähtsamaks sündmuseks oli aga kindlasti Tallinn-Pääsküla raudtee elektrifitseerine 1924, 1925 liideti Ellamaa elektrijaamast tuleva 35 kV vooluvõrku ka Nõmme alajaam, mis tähistas Nõmme elektrifitseerimise uut taset.

Samas seisis ta Nõmme puhta looduse ja elukeskkonna säilitamise eest. Ta võitles saastavate ettevõtete väljaviimise eest Nõmmel, murdis piike Nõmme keskuses raudteejaama vastas asunud Oit ja Mäe lauavabriku omanikega. Selles võitluses jäid siiski peale ettevõtjad, kuid  C. Oja algatatud idee viis Nõmmele suvituskoha õiguste andmisele juba peale tema „valitsemisaega“ 1925. aasta novembris. Hilisematel aastatel C. Oja poliitikas aktiivselt ei osalenud. Siiski, aastatel 1929 – 1930 oli ta asendusliikmena veel Nõmme linnavolikogus. 

„Eraelus“ töötas C. Oja Tšehhi jalatsifirma Bata Tallinna  esinduses aga samuti firma Dunlop esinduses.

Kunagise alevivanema elutee lõppes 19. juulil 1945 ning ta  on maetud Rahumäe kalmistule. Christfried Oja on näitlejate Rein ja Tõnu Oja vanaisa.